VoIP Telefonie - Toetsen

VoIP: Lage TCO

VoIP-telefonie levert forse kostenbesparing op. Doordat VoIP-telefonie gebruik maakt van het computernetwerk, kan een groot deel van het onderhoud worden uitgevoerd door uw systeembeheerder.


Een duur onderhoudscontract met een externe partij voor het onderhoud van de telefooncentrale is niet nodig.


Waar vroeger een keuze gemaakt moest worden voor een indeling van telefoonaansluitingen en data-aansluitingen, kan men nu volstaan met alleen data-aansluitingen. Het maakt immers niet meer uit of er spraak, data of een combinatie van beide gebruikt gaat worden.Samengevat:

  • Geen derde partij nodig voor onderhoud.
  • Spraak en data bij elkaar.Informatie aanvragen