Verschillende kleuren Netwerkkabels

Algemene informatie over netwerken Bij het ontwerpen en installeren van gestructureerde bekabelingsystemen dient men de sterkst mogelijke basis te kiezen om de huidige en toekomstige netwerktoepassingen te kunnen ondersteunen. Om ondersteuning van nieuwe technologieën, die gebruikmaken van de laatste ontwikkelingen in signaaloverdrachtsystemen, te kunnen garanderen, is het van cruciaal belang.. Lees verder